top of page

Miljødirektoratet anbefaler bruk av antifouling

Havnespy, eller japansk sjøpung, er en fremmed art med svært høy risiko i fremmedartlista. Arten legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter. Dette kan få store konsekvenser for økologien og naturmangfoldet i norske havområder.


Havnespy, Japansk sjøpung - Bilde : NOAA

På bakgrunn av den svært høye risikoen spredning av havnespy utgjør for naturmangfoldet, mener Miljødirektoratet at det kan kreves en del av dem som driver aktivitet som kan spre arten.

Før utstyr og båter settes ut i sjøen anbefaler Miljødirektoratet å behandle med antifouling maling for å hindre begroing av havnespy.


Mer om saken:Comments


bottom of page