top of page

Effekten av notspyling på fiskehelse

Brit Hjeltnes, Nina Bloecher, Trond Einar Isachsen, Tom N. Pedersen

Jul 5, 2023

Groesesongen er i gang og nøtene må rengjøres. Notspyling er en svært vanlig aktivitet og i groesesongen som strekker seg fra mars til oktober, er det vanlig å spyle hver 7-14 dag.

bottom of page