top of page

Redusert fiskehelse i forbindelse med notspyling

Britt-Elin Hjøllo

Dec 23, 2020

Observasjoner av oppdrettsfisk gjort i felt før, under og etter in situ spyling av nøter, tyder på redusert fiskehelse som følge av prosessen. I dette skrivet finner du, kort oppsummert, relevant forskning som underbygger denne påstanden.

bottom of page