top of page
Merd - ovenifra - blåtone.jpg

AKKREDITERING

Kvalitets- og miljøstyringssystem/ ISO

Steen-Hansen er sertifisert for kvalitet og styringssystem i henhold til ISO-standardene siden desember 2014.

Ledelsessystemet er ISO-akkreditert av KIWA og oppfyller kravene i ISO-standarden - både på kvalitet (ISO 9001:2008) og miljø (ISO 14001:2004)

ISO-sertifikater 

ISO-sertifikat 14001:2015

ISO-sertifikat 9001:2015

bottom of page