top of page
4 Prosessanlegg Hylkje.jpg

FORSKNING OG UTVIKLING

Fremtidens rene nøter skal ha en bærekraftig notbeskyttelse

Slik jobber vi

13 Prosessanlegg Hylkje.jpg

Utviklingsmetoder

Vi har bygget et spesialisert laboratorium. HALT (høyakselerert levetidstesting); kan teste og simulere begrensninger som påvirker noten i et kontrollert miljø. 

Vi har kunder og oppdrettere som jobber tett med oss i våre utviklingsprosesser. Disse leverer premissene og "designkriteriene" for hvordan sluttproduktet skal bli. 

Produktgodkjenning

  • For å bruke impregnering må både de aktive ingrediensene (biocider) og selve malingssystemet være godkjent av EU (ECHA - BPR).

  • En produktgodkjenning tar 2 – 3 år og påfører betydelige kostnader. 

  • Helserisiko, miljøfotavtrykk og effekt i sjøen skal dokumenteres.

  • Listen over godkjente biocider er kort. (11 totalt)

  • Et godkjent biocid er ikke nødvendigvis egnet for akvakultur.

image-gallery_1.jpg
bottom of page