top of page
Rød not16.jpg

KOBBERBASERT
 NOTBESKYTTELSE

Impregnert not

STANDARD

CCT100+

360

C50

Kobber har blitt brukt i flere århundrer for sine groehemmende egenskaper. Det er et naturlig forekommende stoff og et essensielt element for de fleste planter og dyr.

Den mest brukte formen for kobber er kobberoksid (Cu2O). Dette er produsert av resirkulerte kobberrør, ledninger, kjøleskap etc. Kobberoksid fungerer som et virkestoff mot både alger og begroing av dyr. Effekten er langvarig, så lenge malingssystemet blør ut kobberioner i tilstrekkelige mengder til å forhindre begroing. Noen produkter er også "boostet" med kobbertiocyanat. (CuSCN), dette er et kobbersalt tilsatt i malingssystemet for å fremskynde den første beskyttelsen.

bottom of page