top of page
retusjert_SE34577-2.jpg

BÆREKRAFT OG TEKNOLOGIUTVIKLING

Steen-Hansen har gjennom årene gjort betydelige investeringer i produktutvikling. Vi er fast bestemt på å være i front med de beste løsningene for våre kunder og havbruksnæringen, det vil si både for oppdretternes økonomi, fiskevelferd og miljø. 
Prøveglass2.jpg

Product stewardship

Vi har implementert «Product Stewardship» som vår guide når vi utvikler ny teknologi. Det betyr at vi må ha en helhetlig tilnærming gjennom hele produktets livssyklus; i vår produksjon, på service stasjon, i sjøen og som restprodukter skal våre produkter være trygge, resirkulerbare og ha god effekt.  

Derfor bruker vi resirkulert kobber og organisk nedbrytbare biocider og vi har investert i en returordning for IBC-er.

Et akseptabelt økologisk fotavtrykk

- redusere kobberutslipp

Steen-Hansen har et tett samarbeid med oppdrettere, notprodusenter og notloft; RISE, IMR, Norce Research, Universitetet i Bergen, Sintef og Janssen PMP er noen eksempler på eksternt forskningsmiljø som bidrar til fremtidens impregnering og notbeskyttelse sammen med oss.

Vi leder kampen for bedre og mer organisk nedbrytbare biocider. Alltid innenfor toleransene for hva som er trygt for mennesker, fiskehelse og miljø

Vi har implementert FNs bærekraftsmål i strategien vår og identifisert spesifikke handlinger for å nå disse målene. 

Impregnert not
Impregnert not
Impregnert not
Impregnert not
bottom of page