top of page
lakseskinn 1.jpg

KNOW - HOW

Kompetanse på biologi og akvakultur er nøkkelen til vårt arbeid.

Det hjelper oss å utvikle og produsere produktene som havbruksnæringen trenger.

Biologisk forskning og forsøk 

Sammen med NORCE (prev. UNI Miljø) har vi sett nærmere på om det kan finnes patogener for fiskesykdom i begroingen på oppdrettsnøtene. Og vi har fått støtte fra Norsk Regional Forskningsfond (Regionalt forskningsfond)  til forskning på metoder og produkter for å redusere risikoen for sykdomsutbrudd basert på slike patogener i begroingen.

Vi forsker også på hvordan fiskehelsen kan påvirkes av biocider. Dette er en viktig forutsetning for at vi skal introdusere nye biocider og produkter til akvakultur. 

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om resultatene. 

Merd - ovenifra - blåtone.jpg

Den lille Groeboken

Vi har samlet mest relevant informasjon du trenger å vite om begroingsarter og bestand i "Den lille Groeboken". Dette er et grundig, men lettfattelig leksikon som vil være nyttig for både studenter, oppdrettere og alle med interesse for fiskeoppdrett. Boken er tilgjengelig på flere språk, er delt inn etter regioner (Norge, Storbritannia, Chile og Middelhavet). Den kan bestilles ved å klikke på fanen under.  

bottom of page