top of page
shutterstock_706056718.jpg

KOBBERFRI 
NOTBESKYTTELSE

Biologisk nedbrytbare produkter med høy effekt mot groe

Aktive stoffer for akvakultur er avledet fra den mye større industrien av skipsskrogmaling. Når et biocid skal brukes til notbeskyttelse i oppdrettsanlegg, er det viktig å vurdere ikke bare miljørisiko, men også at produktene skal brukes nær fisk og menneskemat. Produktet må være trygg for fiskevelferden samt ikke akkumuleres i fisk eller andre organismer.  Moderne notbeskyttelsesteknologi har bevist at det er mulig å ha fullt funksjonelle beskyttelsessystemer for begroing uten kobber. 

AquaNet Protect - en aktiv coating

AquaNet Protect er utviklet som en aktiv coating. Dette betyr at i tillegg til å forsinke påslag av begroing også tåler lett in-situ rengjøring av not. Derfor kan behovet for notvask reduseres mens noten forblir beskyttet selv etter den første rengjøringen.

Steen-Hansen har testet alle aktive ingredienser som er aktuelle og godkjent for bruk i havet. I samarbeid med Janssen PMP er Econea® identifisert som den beste kandidaten. Høy effekt, lang beskyttelsestid og at den er biologisk nedbrytbar - gjør Econea® spesielt egnet for akvakultur.  Sammen med økt motstand mot mekanisk slitasje og egen algebeskyttelse, gjør kobberfri impregnering fra Steen-Hansen et godt valg for fremtidens fiskeoppdrett.

AquaNet Protect er en kobberfri produktserie fra Steen-Hansen basert på Econea®.

shutterstock_1369181063.jpg

Kobberfri notbeskyttelse

AquaNet B20 er en vannbasert og voksbasert kobberfri impregnering utviklet for å møte kravene til områder med  middels til lavere begroingstrykk. Den er designet for å være et alternativ til den kobberbaserte AquaNet Standard. Hvis du har en mer utsatt lokalitet med sterk strøm og/eller kaldere vann kan dette produktet være et alternativ for deg. AquaNet B20 har Econea® som hovedbiocid.

AquaNet B30 er en vannbasert og voksbasert, mer tradisjonell type impregnering, men selvfølgelig kobberfri. Den vil på sikt erstatte kobberbaserte AquaNet Ultra siden disse to variantene har omtrent samme grad av effektivitet i sjøen. AquaNet B30 har, i likhet med AquaNet Protect og AquaNet B20, Econea® som hovedbiocid.

AquaNet B45 er bygget på samme lest og er på mange måter et lignende produkt som AquaNet B30, men har større andel biocid og dermed også forventet høyere effektivitetsgrad i sjø. AquaNet B45 vil på sikt erstatte den kobberreduserte AquaNet Boost da disse to variantene har omtrent samme biocideffekt og dermed også samme forventede effektivitetsgrad i sjøen. AquaNet B45 har, i likhet med AquaNet Protect, AquaNet B20 og AquaNet B30, Econea® som hovedbiocid.

bottom of page