top of page
shutterstock_2055161114 kopi - retusjert.jpg

BIOCIDFRI
NOTBESKYTTELSE

Mer effektiv rengjøring av nøtene i sjøen, uten biocider og med redusert slitasje på noten. Gjelder også for økologisk fiskeoppdrett. 

Rengjøring av oppdrettsnot i sjø er et alternativ til groehemmende metoder og notskifte. Slik rengjøring kan gi ekstra slitasje på noten, og det er viktig å beskytte nottfilamentene så mye som mulig. En glatt og lukket overflate reduserer rengjøringstiden og begrenser rotsystemet for den biologiske begroingsarten.  Et biocidfritt belegg må tåle hyppig rengjøring og mekanisk slitasje. Samtidig må den også ta vare på notens egenskaper, dvs. bruddstyrke, fleksibilitet og elastisitet.

​NetCoating Plus er også tillatt brukt til økologisk fiskeoppdrett. 

Gul not mdråpe5.jpg

Glatt "High density" overflate gir mer effektiv notrengjøring og med redusert spyletrykk

bottom of page