top of page
shutterstock_260417270.jpg

BÆREKRAFT

Miljø og teknologiutvikling – to sider av samme sak.

Steen-Hansen legger stor vekt på produktutvikling. Vi har som mål å være i forkant og tilby våre kunder de beste løsningene, både for deres økonomi og miljø.

  • Vi har implementert FNs bærekraftsmål i strategien vår og identifisert spesifikke handlinger for å nå disse målene. 

  • Vi har innført «product stewardship» som vår rettesnor ved utvikling av ny teknologi. Det betyr at vi ser på totalbildet; produktene våre skal være trygge, resirkulerbare og effektive under produksjon, påføring, i sjøen og som avfall.

Impregnert not
Impregnert not
Impregnert not
Impregnert not

Deres miljøavtrykk må til enhver tid være akseptabelt. Derfor har vi etablert et spesialisert laboratorium, HALT (highly accelerated lifetime testing), som kan teste og simulere forholdene en not utsettes for. Dette er grunnen til at vi bruker resirkulert kobber og har innført et resirkuleringssystem for transportcontainere.  Vi har investert i å forstå biologien til begroende arter og spre informasjon om rene nøter.

Steen-Hansen samarbeider tett med oppdrettere, notloft og forskningsinstitusjoner. RISE, IMR, UNI Miljø, UiB og Janssen PMP er eksempler på eksterne forskningsinstanser som samarbeider med oss og bidrar til utvikling av impregneringsprodukter for fremtiden. Vi leder an løpet med bedre og organisk nedbrytbare stoffer, alltid innenfor det som er trygt for menneskers og fiskens velferd.

Tradisjon og innovasjon 
Steen-Hansens produktutviklingsstrategi legemliggjør både fortid og fremtid, basert på 80 års erfaring fra malingproduksjon og en innovativ tilnærming til FoU. Vi retter oss mot de internasjonale markedene og har akkumulert omfattende kompetanse innenfor vår kjernevirksomhet. Dette er gjort mulig takket være våre fleksible, kreative, allsidige og profesjonelle spesialister, mange som har sterke koblinger til internasjonale forskningsgrupper. 

Å møte kundenes etterspørsel
Gjennom vår historie har vi opprettholdt tette bånd med kundene, slik at vi kan utvikle de best mulige produktene når det gjelder kvalitet, ytelse og miljøvern. Dette er selve hjørnesteinene for utvikling av alle våre produkter for havbruk, fiske og byggenæringen. 

Å tilby et variert produktspekter og ytelse krever et nitidig utviklingsarbeid sammen med riktig valg av råvarer og høy kompetanse. Vi fremmer også en fleksibel og kreativ tilnærming til arbeidet, og et hyggelig arbeidsmiljø. Vi oppfordrer våre ansatte til å nyte en utfordring, være innovative og alltid ha miljø og kvalitet i tankene.

retusjert_SE34536-2.jpg
bottom of page