top of page

Fiskehelse inn i styret hos Steen-Hansen

Marianne Halse har tiltrådt som nytt styremedlem i Steen-Hansen Group AS, hun bringer med seg over 25 års erfaring med fiskehelse og dyrevelferd. Til daglig er Marianne Direktør for biologi og fiskehelse i Salmar Aker Ocean, tidligere har hun vært Fiskehelsedirektør i Salmar og hun var en av gründerne bak fiskehelseselskapet Åkerblå, som med hennes engasjement fikk vokse til å bli et av landets ledende miljøer for biologisk rådgiving og miljøsertifisering. Marianne har også en Master i akvamedisin fra UiT.  

 

«Vi er svært glade for å få Marianne med i styret vårt, hennes kompetanse og brennende engasjement for fiskevelferd passer veldig godt til selskapet sin strategi. Vi opplever at havbruksnæringen har et stadig økende fokus på helseutfordringer, og vårt bidrag til kunnskap, biosikkerhet og forebygging er svært viktig for kundene våre. Marianne vil med sin erfaring og biologiske forståelse kunne utfordre og veilede oss, noe som i sin tur skaper bedre løsninger og forhåpentligvis enda bedre dyrevelferd i fiskeoppdrett.»  – sier Ulrik Ulriksen, CEO i Steen-Hansen.


Steen-Hansen lanserte i 2023 en særskilt satsning på for dyrevelferd og biosikkerhet. Arbeidet med å samle kunnskap og dele erfaringer har blitt ledet av Brit Hjeltnes, som sammen med forskere, veterinærer og oppdrettere gikk i dialog for å finne en beste praksis; Gjennom forebygging av begroing og minst mulig forstyrrende inngrep kunne fisken stå bedre rustet til å takle andre utfordringer. Dette arbeidet vil fortsette gjennom 2024 med nye workshops og andre aktiviteter.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page