top of page

Steen-Hansen og Ecolab innleder samarbeid for å forbedre fiskevelferd og optimalisere akvakultur


Et tett samarbeid som har som mål å utvikle banebrytende, innovative løsninger innenfor biosikkerhet i akvakultur gjennom NetCare-programmet


Steen-Hansen, en global markedsleder innenfor grohemmende midler og impregnering for havbruksindustrien, og Ecolab, en global aktør som tilbyr løsninger og tjenester innenfor vannbehandling, kunngjorde i dag at de har inngått samarbeid om å videreutvikle Steen-Hansens NetCare-program.  Målet med samarbeidet er å ivareta fiskevelferd gjennom innovative løsninger og fremme biosikkerhet i en bred havbrukssektor. Akvakultur er svært viktig for å løse verdens matbehov og er ansett som den raskest voksende matproduserende sektoren i verden . Akvakultur er et alternativ til dagens overfiske i verdenshavene og tilbyr en løsning på utarmingen av fiskebestanden, en viktig faktor bak tapet av biologisk mangfold.


EU-baserte havbruk produserte 1,1 millioner tonn vannorganismer i 2021 til en verdi av €4,2 milliarder.[1] Norge produserer et større volum enn hele EU sammenlagt, og er den niende største havbruksnasjonen i verden.


I en felles satsing går Steen-Hansen og Ecolab i spissen for en banebrytende utvikling innenfor akvakultur ved å bidra til bedre fiskehelse, redusere krysskontaminering og forbedre  omdømmet til  næringen. Samarbeidspartnerne planlegger å perfeksjonere spesifikasjonene for nothygiene gjennom det  omfattende NetCare-programmet (NETCARE ) – et vidtrekkende rammeverk som omhandler spesialiserte opplæringsprogrammer, strenge prosedyrer og målbare resultater for desinfeksjon av oppdrettsnøter.


Ecolabs innovative produkter er godkjent for bruk i akvakultur og testes grundig for å sikre at de møter bransjestandardene for materialpåvirkning, praktisk funksjonalitet og effektivitet. Dette bidrar til å fremme høye nivåer av biosikkerhet og mattrygghet og beskytter mot rasktvoksende biologisk begroing som setter notintegriteten på spill og utgjør en betydelig risiko for helsen til fisken i oppdrettsanleggene.


Steen-Hansens  NetCare-godkjenningsprogram representerer et viktig trinn i konsolideringen av en fullstendig hygieneprosess for vedlikehold av oppdrettsnøter. Dette robuste regimet for rengjøring, desinfisering og impregnering er mer enn en prosedyre – det er en vesentlig forsvarslinje. Det er avgjørende for å forhindre krysskontaminering av patogener mellom oppdrettsanlegg, en viktig faktor i forebygging av massedød av oppdrettsfisk.


«Styrking av biosikkerhetstiltak på oppdrettsanlegg har blitt en av de viktigste utfordringene for bærekraftig vekst i denne bransjen, og vi er svært oppmerksomme på behovet for en helhetlig tilnærming til forbedring av fiskevelferd. Steen-Hansen har lenge hatt et mål om å levere kompatible teknologier, opplæring og kvalitetssikring, og ved hjelp av Ecolabs omfattende kompetanse og portefølje kan vi levere en viktig løsning til kundene våre» uttalte Ulrik Ulriksen, konsernsjef i Steen-Hansen.


«Produktforvaltning er avgjørende for Ecolab i alle aspekter av virksomheten vår over hele verden. Vi bestreber oss på å ha en positiv innvirkning på tvers av våre handlinger og produkter» uttalte salgssjef Lars-Martin Haugberg, Ecolabs salgssjef for Norge og Finland. «Ved å samarbeide med Steen-Hansen, som representerer en helhetlig, kompromissløs tilnærming til fiskevelferd, bidrar vi til å sikre forvaltningen ytterligere.»


Steen-Hansen og Ecolab har begge et sterkt engasjement for akvakulturpraksis som ikke bare gir mer effektiv drift, men som også bidrar til å fremme god helse og lang levetid for livet i havet. Samarbeidet har som mål å sette nye bransjestandarder for å levere en kontrollert, effektiv og bærekraftig modell som bidrar til å beskytte mot spredningen av akvatiske sykdommer.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page